Chứng nhận an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là 1 điều kiện bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh thực phẩm,ăn uống trong đó có sữa non. Để được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm doanh nghiệp sản xuất sữa Non cần có các điều kiện sau: Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối v...

Đọc tiếp